Výměna zkušeností při dobývání nerostného bohatství

Návštěva povrchového dolu - uhelné safari, rekultivanách ploch na české straně, návštěva Koňského žentouru a štoly Molchner Stolln na německé straněDotační období

05.05.2017 - 30.11.2017

Žadatel

Podkrušnohorské technické muzeum

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 8.130,30 €, z toho bylo podpořeno 6.910,75 €.