Výměna mládeže Chemnitz - Litoměřice

Tímto projektem má dojít k upevnění kvality a rozšíření spolupráce. V rámci dosavadní spolupráce byla v popředí náplně akcí sportovní setkání. Při plánovaných akcích má dojít k integraci témat, jejichž základem je vzájemná úcta, tolerance a také podpora sociálních kompetencí.

Tímto má i ve sportovní oblasti dojít k minimalizaci resp. odstranění výhrad, předsudků a stereotypů. Platí to nejen pro žáky, žákyně a mládež, ale i pro zapojený personál, což jsou zaměstnanci, dobrovolníci (muži i ženy) a také rodiče na obou stranách. Proto bude plánovaným setkáním předcházet workshop pro zapo-jené pracovníky, aby se mohli seznámit a později, při setkání, působit jako vzory a multiplikátoři. V rámci následujících setkání je záměrem účastníkům a účastnicím zároveň se sportovním kláním přiblížit interkulturní problematiku. To se uskuteční použitím různých metod jako např. rallye městem a dalších komunikativních aktivit, které budou řídit zkušení trenéři. V popředí zájmu stojí binacionální týmová spolupráce.Dotační období

01.06.2019 - 31.05.2020

Žadatel

ChemCats Chemnitz e.V.

Region/okres

Stadt Chemnitz

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.106,97 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.