Tvořte hudbu společně

Města Oelsnitz a Chodov pojí intenzivní spolupráce a partnerství obou měst jíž dlouho. Velký význam je kladen na budování vztahů mezi samotnými občany. V období od 4.7.-7.7. proběhne zkušební a zážitkový týden pro žáky dechové třídy střední školy a žáky chodovské Základní umělecké školy.


Dne 4.7. se účastníci setkají a budou se poznávat prostřednictvím vhodných vzdělávacích a komunikačních her a programů. Budou vytvořeny skupiny ze dvou německých a jednoho českého žáka, kteří v rámci projektového týdne dostanou individuální úkoly, na kterých budou společně pracovat a budou je také společně prezentovat.

Během toho se bude vycházet také ze specifického prostřední hudebních orchestrů. Je plánován také odborný pedagogický a jazykový doprovod po celou dobu akce. Každý z orchestrů bude mít prostor pro vlastní trénování a zkoušky. Jsou plánovány i další týmové aktivity. Návštěvou přírodního a zážitkového parku budou děti vzdělávány v oblasti životního prostředí.

Během návštěvy zámku a hradu Augustusburg se pak budou děti vzdělávat v oblasti historie a bude jim tak zprostředkována minulost a život našich předků. Navštívíme také letní bobovou dráhu a lanovku. Obě města – Chodov a Oelsnitz – mají dlouhou hornickou tradici, na kterou s mohou ohlížet. Dětem proto budou tyto tradice a historie měst v Krušnohoří zdůrazněny.

Současně by měly být informovány o výzvách pro lidi v regionu, o možnostech, které mohou naplnit region životem prostřednictvím navázání partnerských vztahů. Zahrnutím všech částí populace je třeba bojovat proti nerovnostem a nediskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu.Dotační období

13.10.2021 - 31.08.2022

Žadatel

Musikverein Neuwürschnitz

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.649,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.