Trebra. Jeho působnost. Jeho život.

Heinrich von Trebra. Již za svého života to byl "svými současníky velmi uznávaný a v teoretickém i praktickém zaměření vynikající montanista". K uctění jeho památky jsou po něm pojmenovány ulice, školy, náměstí i budovy. Organizátoři tohoto projektu chtějí u příležitosti 200. výročí smrti Trebry prokázat tomuto „všestranně uznávanému, vynikajícímu důlnímu úředníkovi“ poctu.


Spolu s českým partnerem chtějí tomuto tvůrci, jenž je pro město Marienberg tak významný, věnovat jeden den. Role Trebry v osudech hornického regionu Krušné hory je velmi důležitá. Jelikož mělo Trebrovo působení zásadní dopad i na české hornictví, je spolupráce se stejně smýšlejícími lidmi z Čech nasnadě. Oba projektoví partneři jsou si vědomi významu klíčové postavy Trebry pro hornické dění kdysi i dnes a sledují společné cíle ohledně tradice, odkazu a dědictví saského vrchního důlního mistra. „Živé příběhy“, uvedené společně Čechy a Němci, by měly rozpoutat další aktivity ovlivňující veřejnost a překračující hranice států. Celý den bude provázen českými a německými spolky, řemeslníky, kulinářskými a hudebními vrcholnými zážitky. Projektem by měli být v zásadě zasaženi všichni lidé, již se můžou a chtějí ztotožnit s dějinami Krušných hor. Vliv Trebry sahá na obou stranách Krušných hor až do dnešních dnů, přičemž působí jako spojovací článek mezi dobami i národy. Rovnost příležitostí je důležitým základem pro úspěch našich projektů. Obecně se klade velký důraz na rovnoprávnost mezi muži a ženami, což se odráží ve výběru obsazovaných rolí. Rovněž i pohlaví, rasa a etnický původ nemá žádný vliv na účast.Dotační období

08.03.2019 - 31.12.2019

Žadatel

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.357,15 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.