Trebra. Jeho působnost. Jeho život.

Projekt v sobě skrývá potenciál propůjčit výročí úmrtí Heinricha von Trebry charakter pocty. Působení v mnohých dílčích aspektech a z toho plynoucí zásadní vědecké reformy hornictví tehdejších dob je základem pro odpovídající zachování tradice v "Montanregionu Krušnohoří".

 

Projektoví partneři považují za nesporné, že to je prospěšné v zájmu binacionální spolupráce mezi Německem a Českem a dalece to překračuje hornické téma.

Představení „živého divadla“ pod vedením pana Schlotta v Baldauf Villa se už před delší dobou vyvinula v magnet na publikum. Organizátoři si slibují velký příliv česko-německého publika, aby umocnili uctění památky Trebry a připomněli i českým obyvatelům Krušných hor, že i na jejich území platí části Trebrova horního práva.Dotační období

08.03.2019 - 31.12.2019

Žadatel

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.357,15 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.