Tramvajová legenda Tatra Tš v Chemnitz a v Liberci

Výsledek a přidaná hodnota projektu spočívá ve společně vybudované expozici „TATRA:1959-2019“, která bude klást důraz na připomenutí historických souvislostí při provozu tramvajív Liberci a Chemnitz.

Uvedená expozice bude umístěná v rámci Strassenbahnmuzea Chemnitz. Bude zhotovená vícejazyčná brožurka, která přiblíží novou expozici. Navíc se rozšíří kooperační síť, která se týká technických odborných výměn, vzájemných podpor při přípravách speciálně zaměřených výstav, výměn exponátů a společné propagace. Neměly by být také opomenuty přátelství a osobní kontakty mezi Čechy a Němci, která neustále vznikají díky nespočetným společným pracovním nasazením, akcím a opatřením při styku s veřejností. S odborníky z Prahy a Mostu bude navázáno nové kontakty, zde týkající se především tramvají Tatra a technických exponátů.Dotační období

23.04.2019 - 15.12.2019

Žadatel

Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V.

Region/okres

Stadt Chemnitz

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 26.396,61 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.