Tajemné Krušnohoří - domnělá realita

Průmyslová kultura a světové dědictví jsou velmi úzce spojeny. Díky hornictví vzkvétalo v Krušnohoří také řemeslo a z něj později silnýprůmysl. Dřevařský závod Böttcherfabrik v Pobershau představuje živý důkaz o průmyslové minulosti nejen coby aktivní výrobnu, nýbrž také jako prostor pro mnoho pozoruhodných výstav.

 


Mimo jiné je tu k vidění životní dílo malíře Maxe Christopha z Dörnthalu s trvalou výstavou více jak 300 obrazů v křídě, oleji a dalších malířských technikách. Ve výjimečném výstavním prostoru je možné obdivovat stále se měnící výstavy.

Umělecký spolek Max Christoph a Gottfried Reichel e.V./zapsaný spolek si daly za úkol představit a udržet životní dílo malíře/umělce z Dörnthalu v Krušnohoří jako celek dalším generacím.

Takto organizujeme prostřednictvím uměleckého spolku obměňující se výstavy. Také byly uspořádány v Beeskow (Brandenburg), v Erzgebirgssparkasse Marienberg a v Galerii výstavy nových uměleckých děl 50 saských umělců. V Mostě bylo společně s německými a českými umělci diskutováno o situaci umění v Sasku a v Čechách a tím i zjištěno, jak málo poznatků o umění druhé země máme. Proto je také naším cílem uspořádat v Sasku výstavu českých umělců, kteří se zde tak mohou prezentovat.Dotační období

01.10.2020 - 15.11.2020

Žadatel

Kunstverein Max Christoph und Gottfried Reichel e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 21.826,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.