Sportem společně proti Corona-Blues

Od roku 2017 basketbalový oddíl sportovního klubu ATSV Freiberg úspěšně spolupracuje s klubem Basket Academy Louny na pořádání společných akcí. Od března 2020 dolehla na všechny zúčastněné výjimečná situace – pandemie koronaviru. Ta zasahuje výrazně i do sportu – přes zákaz setkávání a tím tréninků, až po zastavení sportovních soutěží. V současné době je možné vidět světlo na konci tunelu a my optimisticky doufáme, že po letních prázdninách bude i ve sportu při dodržení určitých pravidel možný pravidelný trénink a budou obnoveny i sportovní klání a soutěže. To bychom rádi společně oslavili velkým českoněmeckým sportovním setkáním. Současná situace se dotýká téměř všech sportů, zejména pak sportů kolektivních. Hlavně u dětí je ztráta pravidelného pohybu a kontaktu s těmi, kteří sdílejí stejný koníček, velký problém.


Proto chceme zorganizovat sportovní akci jako společné setkání a soutěžní klání třech kolektivních sportů. Účastníkem na německé straně je kromě žadatelů (basketbalový a volejbalový oddíl ATSV) ještě házenkářský klub HSG Freiberg, na české straně jsou kromě partnera projektu BA Louny účastníky i TJ Lokomotiva Louny (házená) a VK Sever Žatec (volejbal).

Setkáním 6 klubů ze 3 různých sportů výrazně rozšiřuje kruh účastníků a možnost získání přeshraničních
kontaktů a přátelství. Současně se mohou mezi různými sporty najít společné znaky. Všem zúčastněným dětem a mládeži chceme umožnit reset a vrátit jim radost ze sportu a pohybu.

Dopoledne se uskuteční přátelské zápasy ve volejbalu, basketbalu a házené v různých věkových kategoriích. Po společném obědě připravíme pro smíšené česko-německé týmy (rozdílné národnosti i sporty) sportovní parkur s různými úkoly, které budou týmy muset zvládnout splnit společně, tj. s využitím různých jazykových, sportovních i osobnostních dovedností všech členů týmu.

Nakonec se večer všechny týmy sejdou při opékání buřtů/grilování, kde dojde nejen k vyhodnocení všech soutěží, ale tímto společným neformálním setkáním dojde ukončení celé akce.

AKTIVITY PROJEKTU:

  • Sportovní svátek "Sportem společně proti Corona-Blues", 18. 9. 2021Dotační období

10.05.2021 - 31.10.2021

Žadatel

Akademischer Turn- und Sportverein Freiberg e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.049,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.