Sportem ke přátelství bez hranic

Projekt navazuje na velice úspěšný projekt z loňského roku. Tento projekt má za svůj hlavní cíl navázání a prohlubování přátelských vztahů pomocí pořádání sportovních utkání, turnajů, soustředění, výukových campů, kulturně-společenských akcí a dalších sportovních aktivit pro děti 10 až 16 let a dospělé na české i německé straně.

Mají se aktivně zapojit členy obou sportovních klubů a pr-hloubit navázaná přátelství z minulého roku. Z Basket Academy Louny i ATSV Freiberg budou zapojeni do několika společných aktivit dětí a dospělé, které pomohou mimo jiné k udržení již vzniklých přátelství, sociálních vazeb a jazykových znalostí.

Stěžejní akci tohoto projektu bude sportovní soustředění pro děti v Lounech a Freibergu, dále pak turnaj mužů, návštěvy utkání nejvyššíchbasketbalových soutěží v ČR a DE a další sportovně-kulturně společenské akce na obou stranách hranice. Organizaci všech akcí tohoto projektu budou zajišťovat projektové partneři, kteří mají ve svých řadách zkušené organizátory a odborně vzdělané trenéry té nejvyšší úrovně.Dotační období

01.03.2018 - 30.11.2018

Žadatel

Basket Academy Louny z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 20.749,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.