Společný zámecký a střelecký festival na zámku Wildeck

Od 24.08. - 26.08.18 se koná zámecký a střelecký festival s německo-českým programem a pra- covní schůzky na zámku Wildeck a na Zschopauském náměstí Altmarkt.

Obě města jsou součástí Euroregionu Krušnohoří a udržují spolupráci a tradice hluboce zakořeněné u Krušnohorských střelců, kteří jsou velmi hrdí na své národní památky - místní zámky (Wildeck v Zschopau, Krásný Dvůr u Loun). Tyto dva prvky, zámky a střelci spojují lidi z obou stran, motivují je, aby se zapojili do dialogu prostřednictvím společných zájmů, jež nejsou jednorázové, ale předpokládáme jejich udržitelnost i do budoucna. Vedle profesionálních kontaktů, správ zámků a střelců by měly být vytvořeny i kontakty mezi občany, které vedou k odstranění bariéry mezi oběma zeměmi a umožňují, aby se lidé více poznali a ocenili kulturu svého souseda.Dotační období

15.07.2018 - 30.09.2018

Žadatel

Große Kreissstadt Zschopau - Stadtverwaltung Hauptamt - Sachgebiet Kultur

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.696,78 €, z toho bylo podpořeno 11.642,26 €.