Společný zájem o dopravu spojuje

Záměrem je zvýšit popř. vybudovat u veřejnosti zájem a povědomí o technické národní památky jako společného kulturního dědictví na území Saska a Čech a tím zvýšit i počet přeshraničních návštěvníků.

Společnou účastí projektových partnerů na vzájemných setkáních, na různých kulturních a turistických akcích konajících se v Sasku a v Čechách bude veřejnosti prezentována dlouholetá úzce spjatá spolupráce organizacía spolků ze Saska a Čech v oblasti renovací a údržby historických vozidel. Formou informačních tabulí, letáků a brožur, různých publikací a jiných propagačních materiálů budou prezentovány jak muzea a renovované autobusy a tramvaje tak i další cíle, aktivity a výsledky společné spolupráce. Dále bude průběh projektu dokumentovánna webových stránkách projektových partnerů.Dotační období

02.05.2018 - 01.11.2018

Žadatel

Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V.

Region/okres

Stadt Chemnitz

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.070,85 €, z toho bylo podpořeno 11.960,22 €.