Setkání mladých záchranářů

Jedná se o sportovní hry od 22.06.-24.06.2018 pro dětí a mládež, které trénují ve svém volném času pro zachranářství sportovné hry v družstvech.

Projekt je zaměřen na podporu zdravého pohybu dětí a zúčastní se ho cca100 osob. Družstva budou pětičlenná (min. 1dívka), věková hranice od 6 do 18let, ke každému družstvu je dvoučlenný doprovod. Na programu budou disciplíny simulující cvičení báňských záchranářů a také z hasičského sportu. Krušnohoří má velmi bohatou hornickou historii, proto je třeba ji připomnenout i v rámci projektu. S hornickou činností úzce souvisí činnost báňských záchranářů, např. prolézání a překonávání překážek na trativ uzavřeném prostoru nebo využití 3D bludiště v korunách stromů v Oseku. Během akce proběhne také ukázka techniky Báňské záchranné stanice Most. Ubytování bude zajištěno v Cisterciáckém klášteře v Oseku. Účastníci budou mít možnost prohlédnout si místa, kam se běžný návštěvník nedostane.Dotační období

01.03.2018 - 31.08.2018

Žadatel

Město Osek

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.991,90 €, z toho bylo podpořeno 11.893,11 €.