Role klášterů v dějinách krušnohorského hornictví

Oba kláštery – Altzella v Sasku (dřívější majitel Christiansdorfu, dnes Freiberg) a Osek v Čechách – spojuje 800letá historie. Oba jsou úzce spojeny s vývojem krušnohorského hornictví na obou stranách hranice. Tento projekt přiblíží lidem znalosti o historii a roli obou klášterů v dějinách hornictví a významně tak přispěje k rozvoji přeshraničního turismu v rámci Hornické krajiny Krušnohoří jako součásti Světového dědictví.

Za tímto účelem budou v rámci dvou akcí zorganizovány návštěvy jednotlivých klášterů ze strany českých a německých zainteresovaných občanů, příslušných pracovníků cestovního ruchu a starostů obcí v oblasti mezi městy Most,Osek a Freiberg (Nossen). Zásadní roli bude hrát též za tímto účelem zorganizované IV. symbolické propojení železniční trati z roku 1885 Nossen/Freiberg-Most. Z důvodu udržitelnosti této tématiky vznikne prezentační film (ca. 5 min) a brožura.Dotační období

01.03.2022 - 31.08.2022

Žadatel

Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.299,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.