Rodinné vandrování 2017

Několik turistických a cyklo-tras včetně trasy pro nejmenší a celou rodinu s pohádkovým lesem

Výsledkem projektu bylo uspořádání společnéturistické akce pro české a německé účastníky.Projektem jsme nabídli zajímavé turistické možnostiv Krušných horách. Účastníci poznali novámísta v okolí Kalecka a Rübenau na čtyřech turistickýchtrasách, které vedly po české i německéstraně. K jejich poznání přispěly i doprovodnéaktivity – výstava fotografií, návštěva kostela vKalku nebo zajímavých míst na německé straně.Velmi významné bylo zapojení dětí z německémateřské školy. Ty se spolu s českými dětmi dozvědělymnoho zajímavého např. o českých aněmeckých pohádkových postavách nebo také okvětinách, zvířatech či houbách, které mohou vidětv Krušných horách.Dotační období

15.02.2017 - 31.07.2017

Žadatel

Obec Kalek

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 7.539,90 €, z toho bylo podpořeno 6.408,91 €.