Propojení kulturních tradic v rámci sasko-české spolupráce

Účast partnerů na historických trhů a workshopů, mobilní výstavá, aktivity žáků

Na realizaci projektu se podíleli oba partneři projektu a spolupracovali na přípravě a koordinaci plánovaných akcí, tj. zajištění prostora techniky, zapojení a účasti umělců, řemeslníků a prodejců. Uskutečnila se společná příprava propagačních materiálů a informací o konání akcí pro veřejnost pro zajištění účasti na akcích. Během realizace projektu probíhala komunikace e-mailem a telefonicky, dle potřeby se uskutečnily schůzky partnerů. Partneři na české straně realizovali zrcadlový projekt.Dotační období

01.06.2017 - 31.05.2018

Žadatel

Förderverein Kloster Buch e.V.

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 16.807,95 €, z toho bylo podpořeno 14.286,75 €.