Přeshranišní koordinace zájmové skupiny Překlenutí chybějícího úseku Moldavské/Freiberské dráhy

V rámci tohoto projektu budou uspořádány dvě přehraniční akce.

První akce v Altenbergu se zabývá mj. historickými souvislostmi mezi osobností saské královny Caroly ve spojení tratí Freiberg - Most, českým Cínovcem a historickými vazbami obou zemí shrnutými v přednášce a výstavě fotografií. Druhá akce - II. česko-německá konference k tématu Moldavské/Freiberské dráhy slouží k aktivizaci a koordinaci aktivit obcí spojených s dráhou.Dotační období

01.02.2019 - 30.10.2019

Žadatel

Českojiřetínský spolek pro oživení Krušnohoří

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 16.789,50 €, z toho bylo podpořeno 14.271,07 €.