Přeshraniční hornická naučná stezka Olbernhau - Brandov

Vytvoření přeshraniční hornické naučné stezky, která bude otevřena všem obyvatelům i turistům a seznámí je s historií hornictví v regionu.

To zdůrazní jedinečnost německo-českého regionu, dlouhodobě zachová svědectví o histori i hornictví a předá znalosti budoucím generacím. Přeshraniční uplatnění hornické naučné stezky posílí přátelskou oboustrannou spolupráci mezi německými a českými obyvateli. Tabule jsou vybaveny fotografiemi a texty ve třech jazycích, takže neexistují komunikační problémy a bariéry jsou vyloučeny. Informační tabule jsou navrženy srovnatelně s jinými, již existujícími tabulemi a vytvoří tak jednotný vzhled. Projekt podporuje hornickou oblast Erzgebirge (Krušnohoří) na cestě ke světovému dědictví UNESCO.Dotační období

01.12.2018 - 30.11.2019

Žadatel

Bergbauverein Olbernhau e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.951,80 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.