Přátelství měst: Stollberg-Obrnice

Výsledkem bude další rozvoj a prohloubení spolupráce mezi českou a německou stranou a hlavně poznávání nových přátel, zvyků a kultury. Občané budou mít možnost návštěvy partnerské obce. Mohou se zúčastnit tradičních akcí, děti mohou prezentovat svá umělecká díla v jiném městě a zemi. Učitelky mateřských školek se mohou nyní osobně setkat v Obrnicích v MŠ a seznámit se s jejich projekty.

Tím se posílí jejích mezilidské vztahy a tolerancea posílí se rozvoj jazykového vzdělavání. Účastníci si mohou najít nové přátele a navázat nové kontakty s vrstevníky z jiné země. Po ukončení prvního projektu v roce 2016 by měl pokračovat nový projekt, který podstatně prohloubí vzájemné spolupráce na obou stranách n.p. propojení dalších soukromých kontaktů, vzájemné poznání společenských struktur a or-ganizací (spolky, společenské oslavy a aktivity), prohlubení kontaktů mezi školama (výtvarný projekt v CZ, výuka německého jazyka ve Stollbergu, výlet školních tříd do Obrnicích), umělecká výstava v obou obcích,  společné zážitky během aktivit.Dotační období

01.06.2017 - 31.05.2018

Žadatel

Große Kreisstadt Stollberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 10.642,70 €, z toho bylo podpořeno 9.046,29 €.