Přátelství bez hranic díky sportu - "Shledaní"

Fotbalový turnaj spřátelených klubů a doprovodní program

Spolupráce obou měst se tímto projektem podpoří a zintenzivní. Toto partnerství spojující města se upevní a dotkne se dalších konkrétních skupin obyvatel. Pravidelným setkáváním obou sportovních klubů by měla vzniknout uzká a intenzívní spolupráce. Intenzívním předáváním zkušeností, poznáním tradic, jazyka a kultury, taktéži výměna kontaktů mezi sportovci z klubů z České Lípy a Mittweidy probíhá během organizovaného fotbalového turnaje a následně společně strávený večer. Cestovní ruch hraje také roli v tomto projektu. Tato dvě města a jejich okolí se stanou známější. Kromě poznávání města prostřednictvím jednotlivých prohlídek a návštěvy tradičního Staroměstského festivalu bude uzce prezentována práce spolků města Mittweidy.Dotační období

10.05.2017 - 31.10.2017

Žadatel

Stadt Mittweida

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 11.120,00 €, z toho bylo podpořeno 9.452,00 €.