playground

Realizací projektu „playground“ chceme českým a německým mladým lidem umožnit, aby společnými silami vytvářeli dvojjazyčné hry a volnočasové aktivity pro děti, které tráví čas ve vzdělávacím a volnočasovém centru Tabakstanne. Již několik let je vzdělávací a volnočasové centrum Tabakstanne pravidelně navštěvováno školními třídami a skupinami mládeže, mezi kterými se stále častěji objevují děti i mladí lidé se znatelnými poruchami chování, silnou hyperaktivitou či problémy s koncentrací. Právě těmto zmíněným skupinám dětí by měly býti nabídnuty podmínky a možnosti k dlouhodobým pohybovým aktivitám, hrám či oblastem setkávání včetně prostoru pro setkávání i výměnu zkušeností a to tak, aby tím byly zapojeny všechny jejich smysly.


K realizaci této skutečnosti chceme získat 14 angažovaných mladých lidí z pohraniční oblasti, kteří v rámci společného pracovního kempu prostředí vzdělávacího a volnočasového centra Tabakstanne poznají a společně budou střádat nápady a vytvoří nabídku nových her či herních prostor. Může se tak jednat například o nízké lanové centrum nebo stezku pro bosé nohy.

V průběhu všech vyjmenovaných aktivit hraje ústřední roli i intenzivní dvojazyčná komunikace. Účastníci projektu taktéž poznají zaměstnaneckou i dobrovolnickou stránku činnosti v oblasti práce s mladými lidmi.

Celý průběh projektu bude doprovázen pedagogem z oblasti zážitkové pedagogiky a tlumočníkem. Projekt je zacílen na mladé mladých lidí z pohraniční oblastive věku 16 – 27 let, nezávisle na jejich pohlaví, etnickém původu, příslušnosti k víře, pohledu na svět či postižení.

AKTIVITY PROJEKTU:

  • Pracovní kemp 05. - 09. 09. 2021

- Úvodní hry, jazyková animace

- Hledání a poznávání míst venkovního prostoru

- Testování herních aktivit (týmové a sportovní hry, exkurze, hádanky a kolektivní hry)

- Plánování i vytváření míst pro pohybové hry ve venkovní oblasti objektu (stezka smyslů, lukostřelba, komunikační stan, zážitkový parkur)

- Společné každovečerní zhodnocení uskutečněných aktivit, zpětná vazba i diskuze

- Dokumentace průběhu projektu formou fotek i závěrečné prezentaceDotační období

01.07.2021 - 31.12.2021

Žadatel

KINDERVEREINIGUNG ® Sachsen e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.079,82 €, z toho bylo podpořeno 11.117,84 €.