Neomezená pomoc

Od roku 2013 existuje Smlouva o přeshraničním poskytnutí pomoci a spolupráci v oblasti požární ochrany a od roku 2015 existuje Smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti záchranné služby. V příhraniční oblasti dochází opakovaně k vyžádání pomoci od sousedících obcí. Toto poskytnutí pomoci je třeba zlepšovat a optimalizovat.


Příhraniční požární jednotky provádějí společná cvičení na rozličné scénáře zásahů. V souvislosti s přípravou a realizací cvičení budou prověřeny způsoby alarmování a provádění zásahů a poté budou tyto vyhodnoceny. Důležitou součástí je komunikace mezi operačními středisky obou zemí, zvláště překonání jazykové bariéry. Jednotlivá cvičení jsou naplánována s dobrovolnými hasiči měst a obcí Johanngeorgenstadt; Potůčky (Breitenbach); Bärenstein, Vejprty (Weipert); Marienberg Hora Svatého Šebestiána (Sankt Sebastiansberg) Olbernhau a Brandov (Brandau) se zapojením dalších hasičů regionu, jakož i pomocnými organizacemi záchranné služby.

Nejdůležitějším aspektem projektu je společná příprava cvičení za zapojení všech zodpovědných účastníků, kteří se na procesu podílejí.Dotační období

25.11.2021 - 30.10.2022

Žadatel

Landratsamt Erzgebirgskreis

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.499,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.