Naše přátelství je naživu

Města Sayda a Meziboří jsou již skoro 24 let partnerskými městy. Nynějším projektem a akti-vitami by měly být vzájemné vztahy ještě více zlepšovány, upevněny a nové vytvářeny. Spolu-práce se týká všech oblastí společenského života. Hlavními body jsou společné projekty škol Meziboří a Sayda, projekty sdružení a zvláště projekty sportovní a turistické.

Plánují se zájezdyobčanů určené ke vzájemnému poznávání. Protože se do programu návštěv zahrnují vždy nové zajímavosti /pamětihodnosti příslušných regionů, objevují občané obou měst nové cíle a zajímavé náměty pro své soukromé návštěvy vtěchto regionech. Typické zvláštnosti příslušných regionů se naskytují návštěvníkům při tradičních vánočních trzích a při zahájení adventu v Meziboří. Poskytují náhled do mentality a tradic příslušné země. Aktivity s dětmi a mládeží slouží k odstraňování jazykových barier, ke vzájemnému poznávání a udržování v jednotlivých rodinách.Dotační období

01.04.2019 - 29.02.2020

Žadatel

Stadt Sayda

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 7.127,85 €, z toho bylo podpořeno 6.058,67 €.