Najít přátele - překonat hranice

Společný prázdninový pobyt dětí z města Bečova a Thalheimu na území Tabakstanne a v okolí

- Poznávání partnerského města na úrovni dětí (účast je určena pro všechny družinové děti první až čtvrté třídy)

- různorodá výuka jazyka / seznámení s řečí (německé děti se učí česky a české děti poznají německý jazyk) s podporou tlumočníka

- překonávání jazykových bariér, poznání dětí a regionu sousední země

- pravidelné oboustranné návštěvy (např. závěrečné výlety s družinou)

- rozvoj přátelství / každoroční společné prázdninové aktivity, které budou společně plánovány a prováděny

 Dotační období

03.05.2018 - 31.10.2018

Žadatel

Lebenshilfe Stollberg e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 15.040,44 €, z toho bylo podpořeno 12.784,37 €.