Mezinárodní soutěž mladých hasičů 2019 - Sasko

Mezinárodní soutěž mladých hasičů se uskuteční v roce 2019 v ubytovně pro mládeže/JH Hormersdorf. Mládež důkazuje své schopnosti v požárním sportu a seznamuje se při soutěži s dalšími družstvy, s mnoha rozdílnými zvyklostmi a zkvalitňuje si tak i své komunikační schopnosti.

Společná výměna odborných témat a obdobné zájmové okruhy podporují odbourávání bariér a účastníci soutěže se tak sbližují. Je to spolupráce, spoje nás různými praktickými dovednostmi, která vytváří soutěž zajímavou. Cílem je rozvoj vnímání přeshraniční pospolitosti a iniciace mládeže pro další činnost v hasičském oboru s vytvořením základu jejich budoucích vztahů. Vzájemné poznávání při soutěži by mělo oživit spolupráci hasičů obou sousedních zemí. Pro férový průběh soutěže vyšlou obě strany euroregionu stejný počet účastníků a vyžadová na je účast chlapců i děvčat.Dotační období

20.02.2019 - 31.07.2019

Žadatel

Landratsamt Erzgebirgskreis

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 20.230,97 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.