Město Terezín

Tento projekt je první aktivitou, zaměřující se na výuku mezi oběma zařízeními, která uzavřela nové partnerství. V obou zařízeních je novodobá historie součástí učebních plánů. Díky této aktivitě bude možné události z období národního socialismu lépe pochopit.

V první části se budeme zabývat tzv. Stolpersteine (pamětní kameny) v Chemnitz. Stolpersteine jsou pamětní kameny uložené na místech bývalého bydliště lidí z Chemnitz, kteří byli pronásledováni, deportováni a zavražděni. Návštěva židovského hřbitova stejně jako synagogy v Chemnitz doplní tento obsah. Cílem je identifikovat přes tyto pamětní kameny osoby, které byly odvezeny do Terezína. Následně se má pátrat v terezínských archivech po informacích ohledně pobytu a dalších životních drah těchto osob. Pedagogické nabídky památníku pak doplní vlastní návštěva samotného ghetta. Pedagogickým cílem je zvýšení citlivosti zúčastněných žáků/žákyň ohledně událostí v období národního socialismu a následného odsunu v pohraničí po konci války. Porovnáním s dnešními politickými a společenskými situacemi v obou zemích má být jasné, že klidné sousedství je možné pouze na základě vzájemné úcty a tolerance, a že se vzájemné výhrady a předsudky dají odstranit společným setkáváním a aktivitami.Dotační období

01.09.2019 - 31.05.2020

Žadatel

Fortis-Akademie gGmbH

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.283,39 €, z toho bylo podpořeno 10.284,05 €.