LeseTour "Stíny nad Krušnými horami!"

Projektoví partneři plánují uspořádat LeseTour („šňůru“ autorského čtení) těchto povídek, jež jsou přeloženy vždy i do druhého jazyka. Tím mohou oslovit široké publikum na obou stranách Krušných hor.

Autorské čtení se spisovateli se uskuteční v růz-ných obcích, v kulisách, které odpovídají jednotlivým povídkám. Součástí představení budou místní hudebníci/hudební skupiny. Spojení hudby, autorského čte-ní a vhodného prostředí je ze zkušenosti garancí úchvatného večera. Aby se atraktivita akce ještě zvýšila, plánujeme na LeseTour uvést knihu: Stíny nad Krušnými horami. Informace o akci budou širokému okolí zprostředkovány prostřednictvím dvojjazyčného letáku. Organizátoři akce se stále silněji zaměřují na trvalé a udržitelné propojování českých a německých autorů. Zrovna v našem krušnohorském regionu, kde se přisuzuje takový význam obyčejům v mnoha oblastech kultury, jsou společné česko-německé literární projekty spíše výjimkou.Dotační období

09.05.2017 - 30.10.2017

Žadatel

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.090,29 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.