Krušnohorské slavnosti (ne)tradičně

Projekt zahrnuje tři hlavní aktivity: akce hudební a taneční tradici regionu, tradici krušno- horského kuchařského umění, kde v hlavní roli budou brambory a tradice hornictví a vánoční zvyky.

Projekt si klade za cíl rozšířit povědomí o tradicích a zvycích obyvatel na obou stranách Krušných hor formou společenských akcí, které ukáží, že obě strany hranice byly úzce propojené a mají podobné znaky jak v oblasti hudby, tak v gastronomie. Projekt bude dalším výstupem louholeté přeshraniční spolupráce, která zasahuje do dalších oblastí každodenního života české a německé strany Krušnohoří.Dotační období

01.04.2018 - 31.01.2019

Žadatel

Obec Nová Ves v Horách

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Kleinprojektefonds Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 16.413,12 €, z toho bylo podpořeno 12.309,84 €.