Krušnohorské slavnosti 2018

Muzeum (PTM) dne 08.09.2018 pořádá Krušnohorskou slavnost. HBZS (Hlavní Báňská Záchran- ná Stanice) uspořádá den otevřených dveří, PTM bude mít rovněž celý den otevřeno. Vyvrchole ním Krušnohorských oslav budou Mostecké slavnosti se setkání současných a minulých obyvatel, ke vzájemné informovánosti o život v sousedství a ke sblížení obou národů.

Při oslavách budou připomenuty společně realizované projekty, které se zaobíraly převážně společnou montánní historií a které měly trvalý pozitivní dopad na partnerství Marienbergu a Mostu. Partneři a účastníci projektu budou mít možnost se prezentovat v informačních stáncích v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.Dotační období

02.07.2018 - 31.10.2018

Žadatel

Podkrušnohorské technické muzeum

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.613,65 €, z toho bylo podpořeno 10.721,60 €.