Komunitní tábor flag fotbalu

Děti a mládež ze sportovních klubů BSC Freiberg a Blades Ústí nad Labem se sejdou na společném turnaji ve flag fotbale.

Nestát proti sobě na hřišti jako soupeři, ale stát spolu jako přátelé. Tento tréninkový kemp překračující hranice spojí dvě komunity a bude klíčovým krokem k posílení našeho společenství. Vedle sportovních aktivit budou součástí programu společná jídla a malé interaktivní hry pro vzájemné poznávání a sociální výměnu. V popředí této akce budou stát dvě oblasti: propojení lidí, kteří žijí v Euroregionu Krušné hory/Erzgebirge, a výměna sportovních zkušeností. Unikátnost flag footballu spočívá v tom, že umožňuje dětem a mladým lidem různého věku a pohlaví hrát spolu, čímž se rozvíjejí sociální dovednosti a překonávají bariéry, jako jsou předsudky. Zejména v dětském/ mládežnickém věku hraje bariéra jazyka jen vedlejší roli. Mnohem důležitější je společné soužití, a právě na to se zaměřuje Flag footballový tréninkový kemp. Všichni účastníci budou v den konání akce promícháni a rozděleni do čtyř nových týmů, které povedou a trénovat trenéři jednotlivých klubů. Trenéři pro tento účel vytvoří vlastní tréninkové koncepty a rozdají navržený vlastní playbook (vizualizaci herních tahů).Dotační období

16.02.2024 - 31.12.2024

Žadatel

BSC Freiberg e.V.

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

KPF Interreg Sachsen-Tschechien 2021-2027

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 3.710,00 €, z toho bylo podpořeno 2.968,00 €.