Hudební kriminální literární putování „Stalo se v Krušných horách“

Baldauf Villa Marienberg nabízí již řadu let skutečnou platformu pro stále rostoucí počet krušnohorských autorů a hobby autorů, kde mohou tito autoři široké veřejnosti prezentovat sebe i své práce. Při tom se organizátoři od nepaměti zaměřují na trvalé sbližování českých a německých autorů. Ve znamení získání titulu světového kulturního dědictví chtějí projektoví partneři stanovit literárně hudební znamení a při tom stavět na hodnotných zkušenostech z předchozích projektů.

 


Městská oblast Marienbergu se stane dne 4.6.2021 hudebním jevištěm kriminálního literárního putování, kdy o sobě bude hovořit našich 22 krušnohorských míst světového kulturního dědictví. Fotoklub Marienberg předem navštíví všechna místa světového kulturního dědictví a pro každou z 22 literárních zastávek vytvoří portrét na plátno, který bude sloužit jako kulisa na zastávkách.

22 příběhů českých a německých autorů, které budou vždy ve vztahu k tématu a místu prezentovány na 22 různých místech kolem centra města, podbarvené 22 různými hudebníky, představují základ našeho projektu.

V našem krušnohorském regionu, kde jsou obyčeje v mnoha kulturních oblastech významné, jsou společné česko-německé literární projekty spíše výjimkou. Dvoujazyčný leták, který oznamuje hudební kriminální literární putování, je navržen a plošně distribuován.Dotační období

01.09.2020 - 31.08.2021

Žadatel

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 26.978,35 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.