Hradní a střelecký festival ve Zschopau

Ve dnech 27. až 29. srpna 2021 se na zámku Wildeck a na Zschopauer Altmarkt uskuteční hradní a střelecký festival s německo-českým programovým obsahem a setkáními. Festival navazuje na partnerství mezi městy Louny a Zschopau, které existuje od roku 1972. Obě města jsou součástí Euroregionu Krušnohoří a udržují tradici střelců, hluboce zakořeněnou v Krušných horách s hrdostí se dívajíce na své zámky (Wildeck v Zschopau, Krásný Dvůr u Loun). Tyto dva prvky - zámky a střelci - by měli lidem v každém věku, z obou zemí, umožnit kontakt a zahájení dialogu o klíči společných zájmů, dialogu, jenž by měl být trvalý a kultivovaný. Kromě profesionálních kontaktů správ a střelců je rovněž cílem navázat i mezilidské kontakty, aby se do určité míry překonaly bariéry mezi oběma zeměmi a přispěly ke vzájemnému poznání a vzájemnému respektu.


I když festival potrvá jen tři dny, výsledky a přidaná hodnota akce by měly být dlouhodobé a dalekosáhlé. Mnoha lidem se zdají kulturní rozdíly zvláštní.

Kulturní výměna mimo institucionální stránku zřídka probíhá v každodenním životě. Festival může a měl by přispět ke zkrácení tohoto odstupu tím, že občany obou měst, děti různými atrakcemi na zámku a rovněž střelce, v neformální atmosféře, propojí společnými zájmy. Touto cestou se na neformální úrovni odstraní obavy z kontaktu, rozbijí se předsudky a vytvoří se partnerství měst, přinejmenším, v tento plánovaný víkend naplněný životem. Na cestě k postupnému sbližování jsou v budoucnu plánovány další společné aktivity.

AKTIVITY PROJEKTU:

  • Schützenfest (27. - 29. 08. 2021) s ohledem na střeleckou tradici na obou stranách Krušných horDotační období

10.05.2021 - 31.12.2021

Žadatel

Große Kreisstadt Zschopau

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 6.250,26 €, z toho bylo podpořeno 4.687,69 €.