Historie a kultura nás spojuje

Účastníci se seznámí s historií partnerského města, také se připomene společná historie. V rámci projektu jsou naplánována i dvě setkání zaměřenéna kulturní program.

Díky pravidelnému setkávání projekt přispěje ke zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce. Občanům se také připomene dobrá spolupráce mezi partnerskými městy a posílí se vzájemné spolupráce. Během projektu mohou účastníci navázatpřátelství a kontakty, které mohou udržovat i poukončení projektu. Projekt také pomůže k propagaci Ústeckého kraje i státu Sasko, a to díky společným výletům, které budou naplánovány.Dotační období

01.03.2018 - 31.12.2018

Žadatel

Město Osek

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 7.076,52 €, z toho bylo podpořeno 5.307,39 €.