Franz Kafka na Podbořansku a jeho inspirace v Krušnohoří

Tento projekt je připomenutím jak významných úvah a reflexí Franze Kafky různými umělci v Krušnohoří a jeho literární tvorby na Podbořansku, tak i významných návštěv Franze Kafky na Podbořansku.

Tímto způsobem bude umožněno seznámit se s reflexí Kafkova pobytu v jeho dílech a v jeho životě a současně zatraktivnit Podbořany, Siřem a Schwarzenberg pro milovníky literatury i pro turisty. Dále budou představena díla, inspirovaná Kafkou či místními autory, a rovněž bude připomenuta historie lokality v letech 191 -18 a česko-německo-židovské soužití na Podbořansku.

Informační panely budou umístěny v Podbořanech, Blšanech, Soběchlebech, Siřemi, na autobusové zastávce a na židovském hřbitově v Letově.

Inovaci zde představuje přenesení literatury do veřejného prostoru – vystavení úryvků z literární tvorby na zdi nevyužívané autobusové zastávky.   Udržitelnost projektu (pravidelné kontroly a údržbu) zajistí na české straně spolek OKAP Podbořany a na německé Verein Kunstzone e.V.Dotační období

26.04.2019 - 25.04.2020

Žadatel

OKAP Podbořany, z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 9.149,74 €, z toho bylo podpořeno 7.774,72 €.