Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací

V roce 2018 má být v Kadaňi uspořádáná čtyřdenní konferenci za účasti cca 30 odborníků z ČR i SRN

Plánovaná konference cílí na zájemce z řad odborné veřejnosti o starší dějiny česko-saského pomezí. Dalším výstupem bude sborník shrnující konferenční referáty, jejž organizátoři plánují na své náklady vydat v Německu v prestižní ediční řadě ISGV.

Kromě toho tento projekt upevní již existující spolupráci mezi českými a saskými historiky (HÚ AV ČR, ISGV, Universität Leipzig, TU Dresden, UJEP Ústí n.L. u.a.).

Na účastníky čeká také doprovodný program: exkurze po Kadani a především po tamějším františkánském klášteře, což umožní dostat tuto jedinečně dochovanou památku 15.-17. stoletído povědomí odborné veřejnosti i na druhé straně hranice.Dotační období

01.01.2018 - 31.12.2018

Žadatel

Kulturní zařízení Kadaň

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.998,62 €, z toho bylo podpořeno 12.748,82 €.