Cesty Krušnohořím

Hospodářské komory se zasazují také o podporu funkčnosti přeshraniční dopravní infrastruktury za účelem podpory hospodářských odvětví v oblasti ubytování a gastronomie. Tyto obory tvoří jednu ze základních složek podporujících vznik interkulturních vztahů. Koneckonců je jejich prostřednictvím podpořena i vzájemná akceptace a odbourávání předsudků.

Tento projekt vznikl ve spolupráci hospodářských komor IHK Chemnitz a OHK Chomutov a jejich partnerských subjektů a institucí v oblasti dopravy a turismu: Tourismusverband Erzgebirge (Turistický spolek Krušnohoří), Landestourismusverband Sachsen (Turistický spolek Sasko), Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes
(Spolek saských dopravců), Verkehrsverbund Mittelsachsen (Dopravní spolek Střední Sasko), Landesdirektion Chemnitz (Zemské ředitelství Chemnitz), Policie (DE, CZ), Celní správa (DE,CZ), BAG / Bundesamt für Güterverkehr (Spolkový úřad pro přepravu zboží), dopravní spolky a další. Výsledek projektu má přispět k udržení přístupu k aktuálním informacím v diskutovaných tématech pro všechny zúčastněné aktéry, oživení stávajících kontaktů, dalšímu rozšíření kontaktních sítí zúčastněných institucí i plánování nových aktivitŽadatel

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020