Česko-německý družební tábor s městem Ehrenfriedrsdorf

Cílem projektu je prohloubit dosavadní česko-německou spolupráci v oblasti mládeže a možnost dalšího pokračování; prostřednictvím každoročních setkání nad různými tématy mezi českými a německými mladými lidmi.

Setkání v Podbořanech tak nabídne jeho účastníkům nejen šanci zdokonalit se v cizím jazyce, ale i přiučit se něčemu novému z oblasti, která je oběma stranám blízká. Obě strany zajistili určený počet účastníků akce a své úkoly.Dotační období

10.05.2018 - 01.10.2018

Žadatel

Základní škola T.G.Masaryka Podbořany

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 4.728,73 €, z toho bylo podpořeno 4.019,42 €.