Česko-německé krušnohorské tratě

Projekt přispěje k dalšímu rozšíření povědomí o dvou nejvýznamnějších turistických tratích Vejprty-Chomutov a Moldavská/Freiberská dráha. První ze jmenovaných je součástí nejstaršího drážního spojení v Krušných horách a na rozdíl od severně položené dráhy je o víkendech v sezónním přeshraničním provozu. Zastánci Moldavské/Freiberské dráhy usilují již několik dese- tiletí o její propojení.

Projekt přispívá k propojení zájmových skupin a posílení povědomí veřejnosti, ale i k rozvoji ces-
tovního ruchu a hospodářství v daných regionech. V důsledku aktivit projektu bude navíc aktivně podpořena kulturní výměna.Dotační období

17.09.2020 - 31.07.2022

Žadatel

Euroregion Erzgebirge e.V.

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 19.350,81 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.