Česko-německé krušnohorské tratě

Projekt má přispět k dalšímu rozšíření povědomí o dvou nejvýznamnějších turistických tratích Vejprty-Chomutov a Moldavská/Freiberská dráha. První ze jmenovaných je součástí ejstaršího drážního spojení v Krušných horách - býv. Buštěhradská dráha (pol. 19. století) a na rozdíl od severně položené dráhy je v současné době v sezónním přeshraničním provozu. Zastánci Moldavské/Freiberské dráhy usilují již několik desetiletí o její propojení, které by přispělo k posílení přeshraničních tratí (chybí 8 km kolejí).

 


Projektoví partneři se společně s aktivními zájmovými skupinami snaží o vzájemnou výměnu za účelem podpory dostavby chybějícího úseku dráhy. V rámci projektu budou zorganizovány zvláštní jízdy vlaků s workshopy. Součástí projektu se mimo jiné překlad vybrané literatury do češtiny popř. do němčiny (Jan Kadlec: Krušnohorská železniční trať Chomutov - Vejprty, Heinz Lohse: 130 Jahre Eisenbahn im oberen Tal der Freiberger Mulde, Bienenmühle – Moldau). Překlad publikací zajistí projektoví partneři.

Obě publikace mají přispět k rozšíření vědomostí o obou tratích. Přednášky a společné akce mají pak identifikovat možnosti dalšího využití oboudrah. Projekt má na jednu stranu propojit zájmové skupiny jako jsou drážní spolky, ale i drážní fanoušky, a přispět k zájmu široké veřejnosti o obě dráhy.

Projektový záměr je zpřístupněn všem účastníkům, bez ohledu na pohlaví, rasu a etnický původ. Ženy a muži mají stejná práva na využití nabídek.Dotační období

17.09.2020 - 30.11.2021

Žadatel

Euroregion Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.459,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.