Biotopy bez drog

Setkání mládeže ke společné tvorbě biotopu a volnočasovým aktivitám.

Hlavní náplní projektu je setkání (v termínu 26. - 30.09.2016) českých studentů ze Žatce a německé mládeže z protidrogové léčebny v Großrückerswalde ve věku 16 až 29 let, která má v rámci tvůrčích a prakticky orientovaných činností zaměřených na přírodu Krušnohoří možnost intenzivně se poznávat, odbourávat předsudky a navazovat kontakty. V rámci prakticky orientovaného týdenního setkání jsou na území biotopu v blízkosti česko-německé hranice plánovány aktivity pro ochranu přírody. Během těchto společných a smysluplných aktivit tvůrčího charakteru si žáci osvojí mezikulturní kompetence
a schopnost pracovat v týmu. To, že žáci budou pracovat v binacionálních skupinách, bez ohledu na to, kdo měl dříve styk s drogami a kdo ne, je podnítí k aktivní spolupráci. Cílem aktivit, při nichž se mládež bude v rámci vytváření zahrady prakticky zabývat květenou horského hřebene, je mimo jiné nadchnout účastníky pro krásu a jedinečnost česko-německého hřebene Krušnohoří.Dotační období

15.09.2016 - 31.12.2016

Žadatel

Förderverein Natura Miriquidica e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 9.675,01 €, z toho bylo podpořeno 8.223,75 €.