Bergmönch - znovuoživení 200 let staré krušnohorské hornické opery

V rámci projektu bude znovu oživena mimořádná zpěvohra (opera) „Bergmönch“ autorů z Čech a Saska - Josefa Wolframa (1789 – 1839; starosta města Teplice) a Karla Boromea von Miltitz (1781 - 1845; básník, skladatel a autor libret z Drážďan), a to po téměř 200 letech.

 


Hudební dílo o hornících a postavách z krušnohorských pověstí bude nově nastudováno a uvedeno.
V rámci tohoto projektu proběhnou čtyři nová uvedení – v rodném města díla – Teplicích, dále v Marienbergu, v divadle města Freiberg a na zámku Jezeří.

Nové uvedení bude prezentováno v kontextu zápisu Hornické krajiny Krušnohoří / Erzgebirge na seznam světového kulturního dědictví UNSECO. Tento kulturní statek jakož i celá kulturní tradice Krušnohoří jsou úzce spojeny s hornictvím, které se zde rozvíjí již od 11. století. „Der Bergmönch“ je vůbec jedinou  operou, ve které krušnohorští horníci hrají hlavní roli.

O život horníka Michaela (hlavní role) usiluje štajgr, který jej vyšle do dolu v době závalu. Michael je však zachráněn dobrým horským duchem „Bergmönchem“. Neoficiální premiéra se svého času konala v  Teplicích, oficiální pak roku 1826 ve Stavovském divadle v Praze. Wolframovo dílo přilákalo tehdy do Teplic („salonu Evropy“) hosty, jako byl císař František I., přírodovědec Alexander von Humboldt či houslista Paganini.

Nové uvedení na Jezeří se bude konat v rámci slavnostního představení oficiální známky České pošty – Krušnohoří na seznamu UNESCO.Dotační období

05.08.2020 - 30.09.2021

Žadatel

Baldauf Villa - kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 29.990,00 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.