Aplikace Riesenburger Land

Riesenburger Land je mimořádně zajímavá kulturní krajina se společnou německo-českou historií. Rozkládá se jak na saské, tak na české straně nad starou sídelní oblastí východního Krušnohoří a je nerozlučně spjata s Hrabišici, pozdějšími pány hradu Riesenburg poblíž Oseku. Účelem této projektové žádosti je získat prostředky, které umožní vytvoření moderní digitální prezentace památek v oblasti Riesenburgu. Cílem projektu je vyvinout aplikaci, kterou mohou děti i dospělí použít k získání znalostí o třech památkách v obcích Dorfchemnitz (DE) a Osek (CZ).


Prvním krokem je vytvoření dvojjazyčné základní aplikace, kterou lze později rozšířit a doplnit. Tato první verze aplikace vyžaduje náročnou a koncepční práci, s ohledem na kvalitní provedení softwaru, který poté bude možné dále rozšiřovat, aktualizovat atp. Možnosti interakce, návrh uživatelského rozhraní, možné prvky rozšířené reality, video animace i další možnosti vícejazyčnosti budou již obsaženy v první softwarové verzi a budou rovněž představeny dětem během přeshraničních akcí. Hlavním úkolem dětí bude diskuse nad jejich dojmy, které se týkají funkčnosti aplikace, zvláštní důraz bude kladen na jejich požadavky na vylepšení a doplňky. Tyto výsledky budou brány v úvahu při dalším rozšiřování aplikace a umožní tak dětem z obou obcí pomáhat vytvářet prezentaci jejich místních památek a dozvědět se tak o nich mnoho nových informací. Samozřejmostí je, že tato obecně dostupná, vícejazyčná aplikace nabízí všechny výhody bezbariérového a uživatelsky přívětivého přenosu informací, který není závislý na pohlaví, etnickém původu nebo rase, a zdůrazněním společné kulturní historie napomáhá spoluvytvářet identitu místních obyvatel v příhraniční oblasti.

Download viz:

-> android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appplantgmbh.riesenburgerlandapp&gl=CZ

-> iphone:  https://apps.apple.com/de/app/riesenburger-land/id1639342611

 Dotační období

01.12.2020 - 31.07.2022

Žadatel

Stiftung Riesenburger Land

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 21.149,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.