Advent v Krušnohoří

Projekt je zaměřen na rodiny a děti v saském a českém Krušnohoří. Jeho cílem je zážitkovou formou zprostředkovat a přiblížit tradice a zvyky udržované po staletí v době adventu a Vánoc mladším generacím na obou stranách hranice.

Projektový víkend obsahuje především organizaci společného dne pro německé a české děti ve věku prvního stupně základní školy v muzeu Bergmagazin Marienberg. I samotné děti se budou na přípravě podílet. Již před konáním akce připraví malý program s písněmi a básničkami (koledami) typickými pro danou zemi v době adventu a Vánoc a v rámci projektového dne program předvedou. Vedle zprostředkování typických pojmů, zvyků a tradicí z regionů na obou stranách hranice, čeká děti také společné pečení ve „vánoční pekárně“. Děti budou také společně vyrábět malé dárky, které si pak vzájemně vymění. Rodiny s dětmi z obou stran hranice budou v průběhu víkendu pozvány k návštěvě vánočního trhu v Marienbergu. Kulturní program na jevišti vánočního trhu obohatí němečtí a čeští umělci.Dotační období

01.06.2020 - 30.04.2021

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.305,24 €, z toho bylo podpořeno 14.709,45 €.