8. Měděnecké krušení - 500 let obce Měděnec

Tento projekt náš spolek organizuje již od roku 2012. Je důležitý k obnově a uchovaní hornických tradic na Měděnci a v Krušných horách. Naše práce a projekt je zaměřena na vznik a udržovaní kontaktů a přátelství hornických spolků na obou stranách hranice.


Tento náš společný projekt má za úkol připomenout staré hornické zvyky v Krušných horách. Doufáme že společný projekt pomůže k ještě lepší spolupráci, která se bude nadále rozvíjet. Tak jako vždy se zaměřujeme na všechny věkové kategorie obyvatel Krušných hor. Projekt je zaměřen na muže, ženy a
děti, ale i na osoby bez rozdílu národnosti.

Aktivity projektu:

  • Kulturní akce 25.7.2020 Měděnec - Měděnecké krušení

  • Společná příprava Měděneckého krušení; březen - červenec 2020

  • Společné vyhodnocení akce projektu; srpen až září 2020

  • Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu; srpen až září 2020Dotační období

01.03.2020 - 30.09.2020

Žadatel

Historické rudné doly Mědník z.s

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 3.872,04 €, z toho bylo podpořeno 3.291,23 €.