2C - Být společně silnější - turnaje mladých

Celkem tři německo-české hokejové turnaje pro děti a mládež (U11, U13 a U15) s celkovým počtem 5 turnajových dní, mají umožnit zpopulárnění hokeje nejen v městě Chemnitz (Saská Kamenice) a jeho okolí, ale i v oblasti Krušnohoří. Pro děti a mládež do 11 let je připraven 1 turnajový den se 6 hodinami a 6 týmy. Pro děti a dorost ve věkových skupinách do 13 a do 15 let se koná vždy jeden turnaj s 5 týmy po dobu 2 dnů (celkem 16 hodin). Hokejové turnaje nabízejí ideální rámec pro pořádání akcí, umožňujících společně s radostí a chutí sportovat.


Cílem tohoto projektu je navázání vzájemných kontaktů mezi německými a českými hokejovými kluby, výměna nápadů na zlepšení hry a oboustranné rozvíjení přeshraniční spolupráce mezi kluby.

Všichni zúčastnění přitom mohou dále rozšířit své bohaté zkušenosti. Navíc mají být rozpoznány možnosti synergického efektu a tyto v budoucnosti používat. Je třeba lépe využívat stávající regionální blízkost, a tím i odstranit pomyslnou hranici existující v hlavách.

Ve středu pozornosti mají stát děti/sportovci, ale i trenéři a funkcionáři klubů. Do projektu budou zapojeni také rodiče. Slogan „2C“ označuje místa Chomutov (CZ) a Chemnitz (DE). Obě lokality zamýšlejí vzájemnou spolupráci. O turnaji bude informováno prostřednictvím všech komunikačních kanálů, které mají organizátoři k dispozici. Turnaj je otevřený pro sportovce ženského i mužského pohlaví.

V týmech proti sobě dokonce společně nastoupí dívky a chlapci. Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti a mladí lidé, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu nebo etnický původ. Místa konání jsou bezbariérová.

 

AKTIVITY PROJEKTU:

  • 1 turnaj U11 (hrací pole napříč) v Chemnitzu (6 týmů) v srpnu / září / říjnu 2021 v jeden den; sobota 6 hodin; 140 lidí

  • 1 turnaj U13 v Chemnitzu (5 týmů) v srpnu / září/ říjnu 2021 po dobu 2 dnů; sobota 10h + neděle 6h; 140 lidí

  • 1 turnaj U15 v Chemnitzu (5 týmů) v srpnu / září/ říjnu 2021 po dobu 2 dnů; sobota 10h + neděle 6h; 140 lidíDotační období

15.08.2021 - 31.10.2021

Žadatel

EisSportVerein 03 Chemnitz e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.102,67 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.