10. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hryseniorů v Krušnohorském okrese

Přeshraniční sportovní hry seniorů se již staly pevnou součástí kalendáře sportovních akcí německých organizovaných sportovkyň a sportovců a také českých seniorek a seniorů. Všechny účastnice a všichni účastníci si přejí návštěvu akce zopakovat a poměřit se se sportovními přáteli z Krušných hor a pohovořit si s nimi, prožít společný den naplněný sportem a radostí.

Sportovní a kulturní program Sportovních her seniorů je uspořádán tak, aby podpořil a umožnil skutečné prožití vzájemné bezbariérové komunikace a také společné provozování sportovních aktivit. Akce se může zúčastnit každý sportovec a každá sportovkyně. Zvláště také senioři s nějakým handicapem. Jsou přistaveny autobusy, které hvězdicově vyzvednou účastníky v partnerských městech a zase je odvezou zpět. Důležitou a trvale udržitelnou částí programu jsou zdravotní programy a preventivní idea spor-tovních aktivit.Dotační období

05.04.2018 - 31.08.2018

Žadatel

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Kleinprojektefonds Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 9.711,08 €, z toho bylo podpořeno 8.254,41 €.