10 let spolupráce měst Most a Marienberg

Výsledkem projektu bylo uspořádání společné oslavy 10 let spolupráce hornických spolků z Mostu a Marienbergu a 20 let Spolku severočeských havířů dne 9.9.2016.

Došlo tak k podpoře montánní turistiky a oživení zájmu o hornické tradice a prohloubení spolupráce obou hornických spolkůa města Mostu a Marienberg. Výstup projektu je zdokumentován v dvojjazyčné brožuře v nákladu 500 ks. V plánu mají oba spolky nadále zájem pokračovat ve společných projektech.Dotační období

01.03.2016 - 30.09.2016

Žadatel

Spolek severočeských havířů

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.849,35 €, z toho bylo podpořeno 14.718,54 €.