10 let partnerství - při setkání dětí i dospělých

Realizace projektu oživí přeshraniční spolupráci a zprostředkuje poznávání kultur pro mladou generaci dětí, podpoří jejich vzdělávání a poznávání života v přeshraniční oblasti. Rovněž přispěje kvalitativně do oblasti poskytování sociálních služeb. Projekt zvýší znalosti a dovednosti dětí. Největší přidaná hodnota tohoto projektu je setkávání a navázaní přeshraničních kontaktů dětí většinou ze sociálně odlišného prostředí.

Bude vytvořena příležitost, aby se děti setkali mimo školu, ve společenském a kulturním prostředí a při hrách, které více otevřou dveře k přátelství a k předcházení případných nezdravých a špat ných sociálních předsudků. Společná účast čes- kých a německých dětí při mimoškolních aktivi- tách může být příkladem dobré praxe k podob- ným přeshraničním partnerstvím. Partnerství a setkávání dětí a pedagogů a pracovníků obou partnerů budou pokračovat i v dalších letech. Všechny poznatky, postřehy a výstupy ze setkání budou reflektovány v prosincovém setkání pedagogů a povedou k vytyčení směru a oblastí další spolupráce.Dotační období

10.05.2018 - 31.12.2018

Žadatel

Oblastní charita Most

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 5.124,36 €, z toho bylo podpořeno 4.230,24 €.