1. Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu

Krušnohorské sportovní hry Okresního sportovního spolku Krušnohoří (Kreissportbund Erzgebirge e.V.) nabízí ideální rámec pro sportovní akci, využití know-how sportovních spolků (klubů) při organizaci akce a poprvé organizaci turnaje v ledním hokeji v Seiffenu. Při této akci pod širým nebem „Open-Air“ proti sobě nastoupí čtyři až šest týmů sestávajících z dětí a mládeže narozené v letech 2009 a 2010.

Projekt přinese zvýšení atraktivity ledního hokeje a větší rozšíření tohoto druhu sportu, protože bude osloveno více dětí a mladých lidí. Tito pro sebe lední hokej eventuelně mohou objevit a být motivováni k tomu, aby se stáli členem některého z klubů za účelem u tohoto sportu aktivně zůstat.

Dále dojde také k posílení spojení mezi českými a německými dětmi, dojde k navázání nových přátelství a odbourávání jazykových bariér. Co by mezinárodně rozšířený druh sportu dojde ke komunikaci v oblasti rozdílných herních strategií, chápání hry a také k získávání zkušeností.

Prostřednictvím této česko-německé komunikace dojde k sociálnímu soužití a také k posílení týmového ducha každého jednoho účastníka.Dotační období

01.11.2019 - 30.04.2020

Žadatel

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.447,59 €, z toho bylo podpořeno 11.430,45 €.