Interreg Česko - Sasko 2021–2027


Česká republika a Svobodný stát Sasko poskytují podle pravidel stanovených v Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2020–2027 a Společného realizačního dokumentu dotace na projekty zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce v těchto oblastech:

  1. Inovace a konkurenceschopnost

  2. Změny klimatu a udržitelnost

  3. Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch 

  4. Spolupráce a posílení vzájemné důvěry