Další možnosti získání dotace

Další možnosti získání dotace, které nejsou pod správou Euroregionu

 

LEADER+ a ILE jsou iniciativy Evropského společenství pro rozvoj venkova.

 

Tandem (http://www.tandem-org.de) - koordinační centrum pro německo-českou výměnu mládeže

 

Mezi hlavní úkoly Tandemu patří poskytování poradenství a informací o výměnách mládeže, zprostředkování výměnných partnerů prostřednictvím výměn partnerů, další vzdělávání učitelů a specialistů v mimoškolní práci s mládeží a poskytování finanční podpory pro německo-české výměny mládeže.

 

Nadace Brücke / Most (http://www.bruecke-most-stiftung.de/) pro německo-české porozumění a spolupráci

Cílem nadace je zlepšit vztahy se sousedními zeměmi, zejména s Českou republikou, zejména v oblasti kultury a vzdělávání.

 

  Česko-německý fond budoucnosti

 

 

Účelem Fondu budoucnosti je prosazovat porozumění mezi Němci a Čechy různými způsoby, zvýšit počet setkání mezi oběma stranami a rozšířit formy spolupráce podporou společných projektů.