Fond malých projektů (FMP) Euroregionu Krušnohoří Erzgebirge

Rádi byste realizovali malý projekt přeshraničního setkávání s místním dosahem v Euroregionu Krušnohoří, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30000 eur? Pak je tu pro Vás Fond malých projektů, který spravují náš společný sekretariát. Žádosti se podávají a zpracovávají přímo u nás. O financování malých projektů rozhodují dvoustranné lokální řídicí výbory. Maximální výše podpory je 20000 eur.

 

 

 

 

Pro žadatele

Informační a komunikační příručka


Žádost

O projekty lze žádat průběžně. Jsou stanoveny termíny pro nejpozdější poslední podání žádostí k projednání Lokálním řídicím výborem. Náklady jsou způsobilé k financování od data předložení, avšak důležité je rozhodnutí Lokálního řídicího výboru.

 

Realizace projektu

Maximální doba trvání projektu je jeden rok. Financování je možné pro setkání s ověřitelným počtem účastníků. Pro každý den musí být vedena prezenční listina.  

 

VyúčtováníDownloads

Termíny pro Lokální řídicí výbor (Lřv)

nejpozdějí podací lhuta

29.11.2023

13.02.2024

02.04.2024

20.08.2024

16.10.2024

Jednání Lřv

14.12.2023

12.03.2024 (ještě nepotvrzen)

02.05.2024

17.09.2024 (ještě nepotvrzen)

13.11.2024

Místo jednání

Online

Freiberg

Most

Freiberg

Most