Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Zástupci české rady a německého představenstva jednali dne 26.3.2021.


Pravidelné jednání společného grémia Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Erzgebirge e.V. se muselo bohužel přesunout do virtuálního světa. Zástupci české rady a německého představenstva jednali tak dne 26.3.2021 alespoň videokonferenčně.


Před samotným jednáním se sešli oba předsedové — Ing. Vlastimil Vozka a Matthias Damm, aby si vyměnili názory na aktuální společné témata. Hovořili o paritním rozložení bilaterárních odborných komisí, o společné propagaci a práci s veřejností a o přípravě nového programového období 2021+, především o návrhu nového modelu fungování Fondu malých projektů.


V hlavním programu jsem následně členům představili:

  • zprávu o činnosti společného sekretariátu 2020/2021

  • prezentaci úspěšných projektů

  • zprávu o činnosti Asociace evropských příhraničních regionů

  • stav přípravy nového programového období 2021

8.11.2021 jsme naplánovali příští společné zasedání na Zámku Valdštejnů v Litvínově, kde slavnostně předáme Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021.